Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Skala zjawiska - picie alkoholu

Picie alkoholu a cechy społeczno-demograficzne

Według danych CBOS z 2010r. alkohol spożywa 84% mężczyzn i 70% kobiet. Przynajmniej raz w tygodniu po alkohol sięga 62% pijących mężczyzn i 20% pijących kobiet.

 

Wiek Osoby deklarujące picie alkoholu
mężczyźni kobiety
18 – 24 lata 98% 79%
25 – 34 83% 91%
35 – 44 90% 78%
45 – 54 85% 77%
55 – 64 78% 67%
65 lat i więcej 73% 35%

Źródło: M. Feliksiak, CBOS, Podstawy wobec alkoholu, Warszawa, sierpień 2010.

 

Picie alkoholu a praca

Ok. 8% Polaków przyznaje się do konsumowania alkoholu w miejscu pracy, a 16% twierdzi, że było świadkiem spożywania alkoholu w miejscu pracy.

Źródło: PARPA, Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008.

Jak pokazują badania 12% konsumentów spożywa napoje alkoholowe na spotkaniach służbowych. Dla co dziewiątego dorosłego okazją do sięgnięcia po napoje alkoholowe jest otrzymanie wypłaty, emerytury lub renty. Ponadto 5% dorosłych Polaków przyznaje, że z powodu nadmiernego picia nie wykonało powierzonych im obowiązków, a problemy z pracą z powodu alkoholu miało 2% respondentów.

Źródło: M. Feliksiak, CBOS, Podstawy wobec alkoholu, Warszawa, sierpień 2010.

 

Nadużywanie alkoholu

Szacuje się, że około 3 miliony Polaków nadużywają alkoholu, w tym około 600 tysięcy osób to osoby z zespołem uzależnienia od alkoholu. W grupie osób nadużywających alkoholu zdecydowanie dominują mężczyźni - takie spożywanie napojów alkoholowych zidentyfikowano u co piątego mężczyzny. Z kolei odsetek kobiet nadużywających alkoholu wynosi 3,4%.

Źródło: Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.), Kondycja Psychiczna Mieszkańców Polski: Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.

 

Alkohol a miejsce pracy

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2010 roku niemal 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowanych było spożyciem substancji psychoaktywnych, w tym głównie alkoholu. W ciągu jednego roku miało miejsce 95 takich zdarzeń, z czego ciężkie obrażenia odniosły 33 osoby, natomiast śmierć poniosło 39 osób.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku, Warszawa 2012, dokument elektroniczny: http://mz.gov.pl/

Oprac. Alicja Petrykowska