Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Działania fakultatywne, do realizacji których firmy nie są zobowiązane, jednak ich podjęcie jest zalecane z punktu widzenia efektywności wdrażanego programu profilaktycznego w firmie. Dotyczą one zarządzania projektem oraz prowadzenia działań edukacyjnych.

Działania związane z zarządzaniem projektem:

 • udział przedstawiciela firmy w konsultacjach ze specjalistami KCPZwMP, dotyczących doskonalenia umiejętności edukowania pracowników oraz sposobów realizacji działań fakultatywnych w zakresie ograniczania konsumpcji substancji psychoaktywnych;
 • przygotowanie, przekazanie do KCPZwMP i przedstawienie na konferencji podsumowującej Projekt prezentacji na temat zrealizowanego w firmie programu (jako tzw. przykładu dobrej praktyki);
 • udział w procedurze uzyskania certyfikatu związanego z udziałem w Projekcie.

Działania edukacyjne:

 • dodruk/powielenie, publikacja online itp. materiałów edukacyjnych przekazanych przez KCPZwMP (materiały te w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce „materiały do pobrania”);
 • przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych do upowszechnienia wśród pracowników np. plakatów, audycji w zakładowym radiowęźle, artykułów do prasy zakładowej, intranetu itp.;
 • wskazanie wiarygodnych źródeł informacji na temat substancji psychoaktywnych (książek, ulotek, broszur, stron internetowych itp.), z których pracownicy mogą skorzystać samodzielnie;
 • przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, kursów, warsztatów itp. na temat substancji psychoaktywnych i zmniejszania poziomu ich konsumpcji;
 • wprowadzenie wewnętrznych przepisów i procedur ograniczających konsumpcję substancji psychoaktywnych przez pracowników;
 • organizowanie konkursów, gier itp. związanych z problematyką konsumpcji substancji psychoaktywnych;
 • sponsorowanie leków i terapii antynikotynowych pracownikom;
 • stosowanie gratyfikacji finansowych/rzeczowych za niepalenie;
 • zorganizowanie tzw. minimalnej interwencji medycznej;
 • sponsorowanie indywidualnych porad psychologicznych;
 • zorganizowanie i funkcjonowanie opiekuńczych służb pracowniczych;
 • prowadzenie tzw. rozmów profilaktycznych i interwencyjnych z pracownikami nadużywającymi alkoholu/ narkotyków;
 • zapewnienie dostępu do alkomatu przed przystąpieniem do pracy;
 • eliminowanie/ograniczanie konsumpcji substancji psychoaktywnych w czasie imprez organizowanych przez firmę;
 • popularyzowanie i organizowanie form spędzania czasu wolnego, będących alternatywą dla takich, w czasie których konsumowane są substancje psychoaktywne;
 • zachęcanie do udziału w ogólnopolskich akcjach dotyczących rezygnacji z zażywania substancji psychoaktywnych np. Dzień bez papierosa, Rzuć palenie razem z nami.

Opracowanie: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski