Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Działania obowiązkowe, które powinny być realizowane przez każdą firmę biorącą udział w projekcie dotyczą zarządzania projektem oraz prowadzenia działań edukacyjnych.

Działania związane z zarządzaniem projektem:

 • przeszkolenie wstępne zakładowego lidera na temat metodyki realizacji Projektu;
 • umieszczenie na terenie firmy plakatu informującego o jej uczestnictwie w Projekcie przekazanego w czasie szkolenia przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP);
 • przeprowadzenie audytu wstępnego w firmie;
 • przekazanie wypełnionego kwestionariusza audytu do KCPZwMP (bezpośrednio lub za pośrednictwem lidera regionalnego);
 • przygotowanie planu programu edukacyjnego i planu działań uzupełniających (jeśli takie będą wdrażane) zgodnie ze wzorem otrzymanym od KCPZwMP;
 • przekazanie opracowanego w firmie planu działań do KCPZwMP (bezpośrednio lub za pośrednictwem lidera regionalnego);
 • przeprowadzenie audytu końcowego;
 • przekazanie kwestionariusza audytu końcowego do KCPZwMP (bezpośrednio lub za pośrednictwem lidera regionalnego);
 • udział przedstawiciela/i firmy w konferencji podsumowującej Projekt.

Działania edukacyjne:

 • dystrybucja wśród pracowników materiałów edukacyjnych przekazywanych przez KCPZwMP, które zostaną przekazane firmie po przesłaniu planu działań;
 • umieszczenie na terenie firmy plakatu informującego o tym, gdzie pracownicy mający problem z używaniem substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc, który został przekazany w czasie szkolenia przeprowadzonego przez KCPZwMP;
 • udostępnienie pracownikom testów i kwestionariuszy do autodiagnozy konsumpcji substancji psychoaktywnych. Mogą być one przekazane w formie wydrukowanej, lub elektronicznej np. w intranecie w postaci gotowych do wypełnienia testów bądź linków do internetowych stron, na których się one znajdują.

Przykładowe testy do wykorzystania przy realizacji tego działania zostały przekazane firmom w e-mailu przesłanym przez KCPZwMP.

Opracowanie: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski