Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Za realizację działań adresowanych do osób aktywnych zawodowo w ramach projektu odpowiedzialne jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP).

Jest ono czołowym w Polsce ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi.

Tworzy je interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą socjologowie, pedagodzy, specjalista zdrowia publicznego, specjalista zarządzania międzynarodowego oraz lekarz.

KCPZwMP systematycznie bierze udział w projektach międzynarodowych zarówno jako uczestnik, jaki i ich koordynator. Wśród realizowanych projektów są inicjatywy dotyczące zarówno tradycyjnie pojmowanej promocji zdrowia jak te odnoszące się do niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu czy narkotyków w miejscu pracy, dotyczące nałogowego palenia papierosów, jak i te które odwołują się do psychicznego funkcjonowania człowieka.

W swoim dorobku posiada projekty sfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych oraz wykonane w ramach Strategicznych Programów Rządowych.

W 2001 r. w uznaniu wkładu KCPZwMP w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (EN WHP). Jednocześnie stało się wyłącznym reprezentantem EN WHP Polsce jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe. Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane są ze środków Komisji Europejskiej.

Działania KCPZwMP polegają na:

  • badaniu i analizowaniu uwarunkowań, przebiegu i efektów procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw,
  • popularyzowaniu koncepcje promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowywaniu strategii jej rozwoju,
  • szkoleniu specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach i innych środowiskach społecznych,
  • opracowywaniu, wdrażaniu i konsultowaniu programów promocji zdrowia dla przedsiębiorstw, organizacji i środowisk lokalnych,
  • tworzeniu strategii działania, animowaniu i koordynowaniu funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
  • prowadzeniu badań dotyczących uwarunkowań i stanu zachowań zdrowotnych populacji,
  • prowadzeniu badań z zakresu wykorzystania nowych mediów, w szczególności Internetu, do działań z zakresu promocji zdrowia.

Nagroda WHO

W uznaniu dorobku naukowego dotyczącego promocji zdrowia pracujących WHO przyznało zespołowi KCPZwMP nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie.

Jury doceniło, że jest ono jedyną instytucją badawczą i wdrożeniową, która od początku lat 90. minionego stulecia w sposób kompleksowy i systematyczny bada i analizuje stan oraz uwarunkowania promocji zdrowia populacji pracujących w Polsce oraz przekłada wyniki tych badań na potrzeby wdrożeń.

KCPZwMP współpracuje z międzynarodowymi organizacjami:

Więcej na temat działalności Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy znajduje się na stronie www.promocjazdrowiawpracy.pl