Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

Sposoby wprowadzenia regulacji dotyczących palenia tytoniu – wyniki badań

Wyniki tej analizy powstały na podstawie audytu wstępnego przeprowadzonego w 2013 i 2014 roku w 218 firmach z terenu całej Polski uczestniczących w Projekcie pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Audyt odbywał się w oparciu o kwestionariusz przygotowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – przed przystąpieniem firm implementacji działań wdrażanych w ramach projektu.

W każdym uczestniczącym zakładzie pracy kwestionariusz wypełniany był przez kilkuosobowy zespół osób odpowiedzialnych w nim za szeroko pojęte kwestie zasobów ludzkich, zdrowia, bezpieczeństwa pracy itp. (w kwestionariuszu udzielano odpowiedzi uzgodnionych w zespole).

 

Wyniki badań

Regulacje dotyczące palenia tytoniu, m.in. te wprowadzające ograniczenia swobody palenia, na ogół mają większą moc oddziaływania na zachowania pracowników, gdy są wyrażone nie tylko w ogólnych zapisach ustawy, ale także zostaną ogłoszone i precyzyjnie opisane w wewnętrznych dokumentach organizacji.

Co szósta firma (ok. 16%) nie ma w swoich wewnętrznych dokumentach żadnych regulacji dotyczących palenia tytoniu. Pozostałe zakłady pracy umieszczają te uregulowania w dokumentach różnej rangi. Najczęściej (w ok. 54% firm) zostały one przedstawione w zarządzeniu dyrektora (prezesa, kierownika). W 17% firm nadano im wyższą rangę – zapisując je w regulaminach pracy. W 14% uregulowania te zostały ujęte w innych dokumentach.

W ponad trzech czwartych firm (78%) powyższe uregulowania przed ich wprowadzeniem nie były w żaden sposób konsultowane z pracownikami. Zaledwie w 14% regulacje uzgodniono z organizacjami pracowniczymi lub z innymi przedstawicielami załogi. Wszystkich pracowników zapytano o opinię na temat planowanych rozwiązań prawnych jedynie w 4% organizacji.

W co dziesiątym zakładzie pracy na tle palenia występowały konflikty pomiędzy kierownictwem a personelem. Ponadto częściej niż w co piątej firmie konflikty pojawiły się pomiędzy palącymi a niepalącymi pracownikami. Sytuacja ta może być efektem mankamentów w zarządzaniu problemem palenia (m.in. niskiej rangi wewnętrznych uregulowań, ich słabej znajomości i akceptacji wśród personelu, słabości egzekwowania obowiązujących reguł).

Sposoby wprowadzenia regulacji dotyczących palenia tytoniu

Kompleksowe opracowanie wyników audytu znajduje się TUTAJ