Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

HOW DO PREGNANT WOMEN JUSTIFY SMOKING? A QUALITATIVE STUDY WITH IMPLICATIONS FOR NURSES' AND MIDWIVES' ANTI-TOBACCO INTERVENTIONS

JAN INFORMING PRACTICE AND POLICY WORLDWIDE THROUGH RESEARCH AND SCHOLARSHIP

AKTYWNOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY NA RZECZ OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU, ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW – WYBRANE WYNIKI AUDYTU POCZĄTKOWEGO

DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN WORKSITE HEALTH PROMOTION PROGRAMMES: A SYSTEMATIC REVIEW

ZNACZENIE PROGRAMÓW PROZDROWOTNYCH W KONCEPCJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZYSZŁOŚCI

IMPACT OF PRO-HEALTH PROGRAMS ON THE CONCEPT OF FUTURE ENTERPRISES

PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEN PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ

AN ATTEMPT TO EVALUATE THE QUALITY OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION AGAINST ITS REQUIREMENTS

KORZYŚCI ORAZ PRZESZKODY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ ZDROWIA W ŚWIADOMOŚCI LEKARZY MEDYCYNY PRACY W POLSCE

HEALTH PROMOTION: BENEFITS AND OBSTACLES AS PERCEIVED BY OCCUPATIONAL MEDICINE PHYSICIANS IN POLAND

ROZUMIENIE PRZEZ LEKARZY MEDYCYNY PRACY KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA ZATRUDNIONYCH I WŁASNEJ ROLI W PROGRAMACH TEGO TYPU

UNDERSTANDING OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION BY OCCUPATIONAL MEDICINE PHYSICIANS AND PERCEPTION OF THEIR ROLES IN THE IMPLEMENTATION OF RELEVANT PROGRAMS

AKTYWNOŚĆ LEKARZY SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOWANIA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

ACTIVITIES OF OCCUPATIONAL MEDICINE PHYSICIANS IN THE AREA OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION

ZACHOWANIA ANTYZDROWOTNE I ICH MOTYWY W ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

UNHEALTHY BEHAVIOURS AND REASONS FOR IT IN THE THINKING OF EMPLOYEES

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I ICH MOTYWY W ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

HEALTHY BEHAVIOR AND REASONS BEHIND IT IN THE PERCEPTION OF WORKERS EMPLOYED IN MEDIUM-SIZE AND LARGE ENTERPRISES

SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM

HEALTH BELIEFS AND HEALTH BEHAVIOR IN OLDER EMPLOYEES OF MEDIUM-SIZE AND LARGE ENTERPRISES

PROMOCJA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

THE ROLE OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION IN THE CONCEPT FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MIEJSCU PRACY W POLSCE

MENTAL HEALTH PROMOTION IN THE WORKPLACE – THE STATE-OF-THE ART IN POLAND

OBCIĄŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W MIEJSCU PRACY PEDAGOGA ZWIĄZANE Z NIEWŁAŚCIWYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW

TEACHERS’ PSYCHOSOCIAL BURDENS AT WORK RESULTING FROM STUDENT MISBEHAVIOR

PROMOCJA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W POLITYKACH ZDROWIA PUBLICZNEGO W POLSCE

WORKPLACE HEALTH PROMOTION IN PUBLIC HEALTH POLICIES IN POLAND

JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ ANTYTYTONIOWYCH W ZAKŁADACH PRACY

QUALITY AND EFFECTIVENESS OF SMOKING CESSATION INTERVENTIONS IN WORKPLACES SITES

STOSUNEK PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE DO PROBLEMU PALENIA TYTONIU W KONTEKŚCIE POLITYKI PAŃSTWA

ATTITUDES OF POLISH ENTERPRISES TOWARS TOBACCO SMOKING IN THE CONTEXT OF STATE POLICY

EWALUACJA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MIEJSCU PRACY W OPARCIU O KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY ORGANIZACJI — DOŚWIADCZENIA, WYNIKI I WNIOSKI Z REALIZACJI PIERWSZEGO ETAPU WDROŻENIA

THE EVALUATION OF THE KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM OF MENTAL HEALTH PROMOTION AT WORK BASED ON THE INSTITUTIONS’ SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE: RESULTS OF AND EXPERIENCE GAINED FROM THE FIRST STAGE OF IMPLEMENTATION

INTERNET A MOŻLIWOŚCI POPRAWY EFEKTÓW EDUKACJI ZDROWOTNEJ

ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE – DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE PALENIE TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY – CZY WIĘKSZE I BOGATSZE FIRMY LEPIEJ ROZWIĄZUJĄ PROBLEM?