Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

EWALUACJA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MIEJSCU PRACY W OPARCIU O KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY ORGANIZACJI — DOŚWIADCZENIA, WYNIKI I WNIOSKI Z REALIZACJI PIERWSZEGO ETAPU WDROŻENIA

THE EVALUATION OF THE KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM OF MENTAL HEALTH PROMOTION AT WORK BASED ON THE INSTITUTIONS’ SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE: RESULTS OF AND EXPERIENCE GAINED FROM THE FIRST STAGE OF IMPLEMENTATION

Streszczenie

Wstęp:

Program realizowany jest na dwóch poziomach: zakładu pracy i województwa. Zakłady opracowują i wdrażają programy prozdrowotne dostosowane do własnych potrzeb i możliwości. Ich działania stymulują, wspierają merytorycznie i szkoleniowo trzy wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, finansowane w tym zakresie przez Urząd Marszałkowski. Przebieg pierwszego etapu programu został poddany ewaluacji przy wykorzystaniu kwestionariusza samooceny organizacji.

Cel pracy:

Celem pracy jest omówienie kwestionariusza ewaluacyjnego oraz wyników uzyskanych w zakładach pracy uczestniczących w programie. Na tej podstawie dokonano analizy przebiegu programu w skali województwa oraz przedstawiono wnioski dla jego doskonalenia.

Materiał i metody:

Kwestionariusz pomaga firmie oszacować główne czynniki stresu i dyskomfortu, potrzeby i plany dotyczące działań interwencyjnych, możliwości i uwarunkowania ich realizacji oraz stan dotychczasowych przedsięwzięć dotyczących redukcji stresu. Przy jego zastosowaniu zgromadzono informacje pochodzące od 30 firm (głównie z dziedziny ochrony zdrowia, administracji, edukacji) uczestniczących w programie.

Wyniki:

W zakładach stwierdzono niechęć do prowadzenia rzetelnej ewaluacji problemów zdrowia psychicznego. Przed przystąpieniem do programu tylko co druga organizacja uwzględnia stres w ocenie ryzyka zawodowego, niespełna 2/3 organizacji zrealizowało jakiekolwiek działania redukujące stres, a 1/2 konsultowała je z personelem. Firmy dwukrotnie częściej oceniają, że szanse opanowania głównych problemów są niewielkie, niż że są duże. Jako swoje mocne strony najczęściej (w co drugiej organizacji) wskazują kadrę, a także pracowników zainteresowanych problemem.

Wnioski:

Należy poprawić rzetelność prowadzenia ewaluacji i zwiększyć wykorzystanie jej wyników. Strategia programu w skali województwa wymaga modyfikacji w kierunku kreowania przychylnych i aktywnych postaw pracodawców wobec redukcji stresu oraz wzmocnienia kompetencji liderów w zakładach pracy. Narzędzia i wnioski z ewaluacji wdrożenia mogą być wykorzystane w podobnych programach.

POBIERZ