Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

POLISH EMPLOYEES ON THE INTERNET AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT HEALTH AND DISEASE

POLSCY PRACOWNICY O INTERNECIE JAKO ŹRÓDLE INFORMACJI O ZDROWIU I CHOROBIE

Streszczenie

Wstęp:

Artykuł prezentuje opinie pracowników w Polsce o Internecie i informacje o sposobie korzystania z niego w zakresie pozyskiwania wiedzy dotyczącej sfery zdrowia i choroby, w tym zdrowia zawodowego. Ustalenia są punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie o użyteczność tego medium w bieżących działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla takiej grupy docelowej.

Materiał i metody:

W analizie skoncentrowano się na danych empirycznych. Pochodzą one z pierwszego reprezentatywnego badania populacji zatrudnionych w Polsce, przeprowadzonego w 2012 r. wśród 1012 respondentów metodą wywiadu kwestionariuszowego.

Wyniki:

Pracownicy uważają, że Internet spełnia pozytywną rolę, pomagając ludziom dbać o zdrowie. Szczególnie doceniają jego znaczenie jako narzędzia wsparcia dla osób, które mają podobne problemy zdrowotne, oraz alternatywnego źródła informacji o sprawach zdrowia. Najbardziej pracownicy są niezadowoleni z nadmiaru w sieci informacji o zdrowiu i chorobie oraz z trudności z rozpoznaniem wiarygodnych danych. Znaczący odsetek respondentów oczekuje kontrolowania przez ekspertów treści zamieszczanych w Internecie, a nawet karania nadawców szkodliwych wiadomości. Około połowa pracowników poszukuje w sieci potrzebnych im informacji i taka sama część zapoznaje się z nimi, jeśli trafia na nie przypadkowo. W ostatnim roku respondenci wykazywali niskie zainteresowanie danymi na temat zagrożeń zdrowia w pracy i sposobów przeciwdziałania im czy rozwiązań prawnych dotyczących zdrowia w pracy. Jeśli jednak byli tym zainteresowani, to najczęściej korzystali z Internetu jako źródła informacji. Jednocześnie pracownicy oczekują od zatrudniających ich zakładów pracy większego wykorzystania Internetu w sprawach zdrowia zawodowego niż dotychczas.

Wnioski:

Stwierdzono, że istnieją niezbędne podstawy, żeby traktować Internet jako jedno z narzędzi oddziaływania w kampaniach edukacji zdrowotnej i projektach promocji zdrowia adresowanych do pracowników.

POBIERZ