Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEN PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ

AN ATTEMPT TO EVALUATE THE QUALITY OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION AGAINST ITS REQUIREMENTS

Streszczenie

Artykuł jest próbą oceny jakości ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia personelu, realizowanych w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce, dokonywaną z punktu widzenia założeń promocji zdrowia. W oparciu o materiał zebrany metodą ankiety pocztowej w 1998 r.(147 losowo dobranych firm), 2000 r. (755 firm) i 2001 (215 firm) omawiane są również uwarunkowania tej jakości. Dominującym motywem angażowania się firm w działania prozdrowotne, wskazywanym przez połowę zakładów, jest wieloletnia tradycja firmy w tym zakresie. Tylko ok. 1/4 respondentów określa podejmowane przedsięwzięcia mianem promocji zdrowia (rozumianej jako wspieranie rynkowej strategii firmy poprzez skoordynowane, ponadobligatoryjne działania umacniające zdrowie i dobre samopoczucie personelu), choć realizację różnych działań prozdrowotnych potwierdza ok. 85% zakładów pracy. Do najczęściej ujawnianych błędów w działalności prozdrowotnej firm należą: a) traktowanie tych działań jako mało istotnych na tle priorytetów funkcjonowania przedsiębiorstwa, b) brak wyodrębnionych struktur do realizacji promocji zdrowia, c) ignorowanie zasady współdziałania personelu w planowaniu i opiniowaniu działań prozdrowotnych, tj. traktowanie pracowników jako biernych odbiorców świadczeń lub wykonawców poleceń, d) brak kompleksowego podejścia do rozwiązywanych problemów zdrowotnych i dominacja przekonania, że można osiągnąć cele poprzez restrykcje lub edukację, z pominięciem metod wspierających, e) niechęć do prowadzenia oceny zarówno przebiegu realizowanych działań, jak ich efektów i konsekwencji. Główne przeszkody w promowaniu zdrowia to brak środków finansowych na cele prozdrowotne (pow. 60% firm) oraz niedostatek rozwiązań prawnych i systemowych, zachęcających do promowania zdrowia (powyżej 50%). Ten pierwszy czynnik znamiennie częściej wskazują przedsiębiorstwa nierealizujące ponadobligatoryjnych działań, drugi natomiast firmy promujące zdrowie personelu.

POBIERZ