Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

PROMOCJA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

THE ROLE OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION IN THE CONCEPT FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Streszczenie

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest koncepcją rozwijającą się od ponad 25 lat, a mającą w centrum swego zainteresowania dobrostan populacji pracujących. Jej rozwój i upowszechnianie działań praktycznych odbywa się wciąż w konkurencji z innymi nurtami teoretycznymi oraz praktycznymi odnoszącymi się do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Stosunkowo nową koncepcją popularyzowaną intensywnie na terenie Unii Europejskiej jest społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility — CSR). Prezentowany artykuł jest próbą porównania obu koncepcji w celu ustalania, na ile są one ze sobą spójne. Dla porównania obu koncepcji dokonano przeglądu i analizy dostępnych źródeł literaturowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów Komisji Europejskiej, artykułów w bazie danych EBSCO, literatury tematu dostępnej w języku polskim, opracowań i raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Komunikacji Społecznej, a także publikacji Instytutu Medycyny Pracy. Jako hipotezę badawczą przyjęto złożenie, że promocja zdrowia w miejscu pracy stanowi element społecznej odpowiedzialności biznesu. Wstępna analiza obu koncepcji potwierdziła początkową hipotezę, tzn. dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników to jeden z komponentów CSR zawierający się w jej tzw. wewnętrznym wymiarze. Ponadto fundamentem obu koncepcji są założenia o ich ponad obligatoryjnym i multidyscyplinarnym charakterze. W obu wskazuje się na zasadniczą rolę dialogu i budowania partycypacyjnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

POBIERZ