Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

HEALTH PROMOTION – THE RATIONALE AND THE OBSTACLES IN WORKPLACES WITH DIFFERENT EMPLOYMENT AND FINANCIAL SOUNDNESS

PROMOCJA ZDROWIA – POWODY REALIZACJI I TRUDNOŚCI W JEJ WDRAŻANIU W FIRMACH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA I KONDYCJI EKONOMICZNEJ

Streszczenie

Wprowadzenie:

W artykule przedstawiono stopień rozpowszechnienia promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce, scharakteryzowano podejmowaną aktywność, powody jej realizacji oraz wskazywane przeszkody. Pokazano zróżnicowanie tych zjawisk w firmach o różnej kondycji ekonomicznej oraz wielkości zatrudnienia.

Materiał i metody:

Badanie przeprowadzono w oparciu o wywiad telefoniczny standaryzowany, wspomagany komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview – CATI) w 2010 r. w ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1002 zakładów pracy, w których zatrudniano powyżej 50 pracowników. Dane zostały porównane z wynikami sondażu z 2006 r., przeprowadzonego metodą standaryzowanego wywiadu bezpośredniego (Paper and Pencil Interview – PAPI) wśród 611 podobnych firm.

Wyniki:

Oba badania pokazały, że 40% firm troszczy się o zdrowie personelu w większym stopniu, niż wymaga tego prawo. Jednocześnie ponad 80% wprowadza zmiany i działania sprzyjające zdrowiu, nie wiążąc ich intencjonalnie ze zdrowiem. Najwięcej firm doskonali fizyczne środowisko pracy, organizuje/sponsoruje usługi medyczne, zajęcia sportowe, próbuje redukować stres oraz palenie tytoniu. Wśród menadżerów wzrosła świadomość biznesowych korzyści z promocji zdrowia, częściej też osobiście angażują się w jej wdrożenie. Najczęściej wskazywane przeszkody w realizacji działań to ograniczone środki finansowe i małe zainteresowanie pracowników zdrowiem.

Wnioski:

Im większa i bogatsza firma, tym częściej prowadzona jest w niej promocja zdrowia i obecne jest przekonanie, że robi się więcej niż kilka lat temu, wskazywanych jest też więcej powodów tych działań. Nierówny dostęp do promocji zdrowia pracowników firm o innej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej może przyczyniać się do wzrostu różnic w stanie zdrowia w populacji pracujących.

POBIERZ