Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM

HEALTH BELIEFS AND HEALTH BEHAVIOR IN OLDER EMPLOYEES OF MEDIUM-SIZE AND LARGE ENTERPRISES

Streszczenie

Wstęp:

W związku z problemem starzenia się społeczeństw i potrzebą poszukiwania skutecznych metod przeciwdziałania niekorzystnym skutkom tego zjawiska artykuł charakteryzuje stan wybranych zachowań i elementów świadomości zdrowotnej pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego, traktując je jako podstawę do planowania skutecznych programów prozdrowotnych dla tej populacji.

Materiał i metody:

Prezentowane wyniki pochodzą z badania, przeprowadzonego techniką wywiadu na reprezentatywnej próbie 1138 osób w wieku 25–35 lat i 45–55 lat, zatrudnionych w 250 średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce.

Wyniki:

Pracownicy starsi nie różnią się zasadniczo gdy idzie o stosunek do zdrowia, od pracowników młodszych. Podstawowym problemem, w obu tych grupach, jest nieuświadamianie sobie wpływu codziennych sposobów postępowania na zdrowie oraz niskie poczucie podmiotowości, polegające na usprawiedliwianiu niedostatecznej dbałości o zdrowie nadmiarem problemów i kłopotów, bądź brakiem silnej woli. Cechą specyficzną pracowników starszych wiekiem jest skoncentrowanie się w myśleniu i działaniach związanych ze zdrowiem na korzystaniu z usług profesjonalistów medycznych.

Wnioski:

Nie ma wystarczających podstaw uzasadniających potrzebę realizacji specjalnych programów prozdrowotnych dla pracowników starszych. Skuteczną metodą podtrzymywania zdolności do pracy populacji pracujących mogą być zakładowe programy promocji zdrowia. W ich ramach należy skoncentrować się na kreowaniu odpowiedzialności za zdrowie i tworzeniu warunków do utrwalania się zachowań korzystnych dla zdrowia.

POBIERZ