Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE – DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE PALENIE TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY – CZY WIĘKSZE I BOGATSZE FIRMY LEPIEJ ROZWIĄZUJĄ PROBLEM?

Streszczenie

Wstęp:

Zakłady pracy są istotnym podmiotem polityki państwa wobec palenia tytoniu. Są zobligowane do przestrzegania zakazu palenia w pomieszczeniach, co nie dotyczy specjalnych palarni – jeżeli pracodawca takie udostępni. W artykule omówiono aktywność zakładów pracy w Polsce w odniesieniu do palenia tytoniu, ujętą w kontekście nowych obligacji prawnych oraz zasad programów promocji zdrowia. Postawiono też pytanie, czy wielkość i kondycja finansowa firm różnicuje ich stosunek do palenia.

Materiał:

W listopadzie i grudniu 2010 r. (wejście w życie nowych rozwiązań prawnych) przeprowadzono 1002 wywiady (computer associated telephone interview – CATI) w reprezentatywnej grupie zakładów pracy zatrudniających pow. 50 pracowników.

Wyniki:

Całkowity zakaz palenia obowiązuje w 23% zakładów, w 54% palenie jest dozwolone tylko w palarniach lub poza budynkiem, w 23% występują regulacje niezgodne z prawem (m.in. zgoda na palenie na korytarzach). Oprócz zakazów palenia firmy wprowadzają kary dyscyplinarne za ich łamanie i edukację zdrowotną, inne działania wspierające niepalenie nie występują. W co trzeciej firmie kadra zarządzająca nie egzekwuje przestrzegania wprowadzonych uregulowań. Powszechnie nie dostrzega też związku palenia tytoniu przez pracowników ze sposobem funkcjonowania zakładu. W co drugiej organizacji pracownicy w większym lub mniejszym stopniu omijają zakazy palenia. Kondycja ekonomiczna firm nie różnicuje ich stosunku do problemu, a wielkość zatrudnienia różnicuje je w tym zakresie jedynie w niewielkim stopniu.

Wnioski:

Dzięki badaniu uzyskano dane, które mogą posłużyć do przyszłej oceny skuteczności polityki antytytoniowej państwa oraz ukierunkowaniu programów uwolnienia firm od dymu tytoniowego i kampanii adresowanych do pracodawców.

POBIERZ