Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

AKTYWNOŚĆ LEKARZY SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOWANIA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

ACTIVITIES OF OCCUPATIONAL MEDICINE PHYSICIANS IN THE AREA OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION

Streszczenie

Wstęp:

Artykuł dotyczy aktywności lekarzy służby medycyny pracy w zakresie realizacji promocji zdrowia w miejscu pracy. W prowadzonych analizach uwzględniono zarówno założenia Ustawy o służbie medycyny pracy jak i najnowsze ustalenia z badań związanych z promocją zdrowia w miejscu pracy.

Materiał i metody:

Rezultaty pochodzą z badania przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na losowej (N = 325) próbie lekarzy smp metodą ankiety pocztowej w 2002 r.

Wyniki:

W zakresie promocji zdrowia ankietowani lekarze preferują raczej działania indywidualne, np. edukację pacjenta podczas wizyty (86%), czy typowo medyczne, np. szczepienia profilaktyczne (71%), albo poszerzony zakres badań profilaktycznych (53%). Dużo rzadziej prowadzą oni działania wpisane w nowoczesne promowanie zdrowia w miejscu pracy, jak działania edukacyjne dla zorganizowanych grup pracowników (16%), kompleksowe programy zmiany zachowań zdrowotnych pracowników (7%) czy też programy uwzględniające współpracę ze środowiskiem lokalnym (tylko 3%).

Wnioski:

Lekarze smp w przeważającej części nie realizują założeń nowoczesnej koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy, ich aktywność określić można raczej jako wdrażanie edukacji zdrowotnej i rozszerzonej profilaktyki. W związku z powyższym istnieje potrzeba lepszego przygotowania tego środowiska do inicjowania i realizacji projektów siedliskowych, a poprzez to do ciągłego podnoszenia ich aktywności na tym polu.

POBIERZ