Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

testy wiedzy dla pracodawcow

prezentacje edukacyjne dla pracodawcow

infografiki edukacyjne dla pracodawcow

broszury edukacyjne dla pracodawcow

EDUKACJA ZDROWOTNA PRACOWNIKÓW – WYZWANIA ZWIĄZANE Z POZIOMEM WYKSZTAŁCENIA

EMPLOYEES HEALTH EDUCATION – CHALLENGES ACCORDING TO THE EDUCATIONAL LEVEL

Streszczenie

Wstęp:

Artykuł podejmuje problem zwiększania skuteczności edukacji zdrowotnej adresowanej do pracowników w Polsce, różniących się poziomem wykształcenia.

Materiał i metody:

Założono, że efektywnym sposobem opracowania zaleceń doskonalących oddziaływanie edukacji zdrowotnej będzie synteza naukowych ustaleń dotyczących metodyki jej prowadzenia z potrzebami dwóch grup polskich pracowników – z gorszym (najwyżej zasadniczym zawodowym) i lepszym (co najmniej średnim) wykształceniem. Rozwiązań dydaktycznych poszukiwano w publikacjach poświęconych edukacji zdrowotnej, a także z zakresu andragogiki, propagandy i marketingu bezpośredniego. Materiał do charakterystyki potrzeb ww. pracowników stanowiły wyniki czterech badań przeprowadzonych w latach 2007–2010 przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Wyniki:

Edukacja zdrowotna nisko wykształconych pracowników powinna koncentrować się na zwiększaniu ich poczucia odpowiedzialności za zdrowie i wiary w możliwość wprowadzania prozdrowotnych zmian w stylu życia. Należy więc budować u nich motywację do rozwijania wiedzy o tym, po co i jak dbać o zdrowie, a dostarczając takich informacji, unikać metod kojarzonych ze szkołą. Ponadto należy stwarzać warunki infrastrukturalne i organizacyjne ułatwiające zmianę szkodliwych zachowań np. w miejscu pracy czy zamieszkania. W przypadku dobrze wykształconych pracowników należy wspierać ich w podejmowaniu zachowań korzystnych dla zdrowia, bo choć są przekonani, że jest to ważne, sprawiają im one trudność i kojarzone są z ograniczaniem wolności. Potrzebne jest więc upowszechnianie technik zmiany zachowań, unikanie zakazów w treściach przekazów edukacyjnych oraz dalsze kreowanie sprzyjającego klimatu dla zdrowia, m.in. w grupach, do których należą.

POBIERZ