Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

W założeniu modelowym program przeciwdziałania uzależnieniom pracowników od substancji psychoaktywnych powinien:

 • być zgodny z krajowymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w firmie regulacjami;
 • opierać się na konsultacjach z pracownikami;
 • mieć postać formalnego wewnętrznego dokumentu;
 • wyrażać jednoznacznie wolę najwyższego kierownictwa dotyczącą uregulowania problemu;
 • określać zadania osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu oraz kierownictwa wszystkich szczebli;
 • określać sposób poinformowania personelu wszystkich szczebli oraz zewnętrznego otoczenia firmy o przyjętych w jego ramach rozwiązaniach;
 • zapewniać równość traktowania wszystkich pracowników;
 • gwarantować poufność;
 • jasno i precyzyjnie określać swoje cele;
 • wskazywać obligacje dotyczące działań personelu oraz zasady postępowania związane z ich nieprzestrzeganiem,
 • określać rodzaj pomocy, jakiej firma udziela pracownikom w związku z wdrożeniem programu,
 • określać sposoby monitorowania i korygowania zapisów wypracowanego programu;
 • zapewniać odpowiedni czas na przygotowanie się personelu do wdrożenia programu.

Opracowanie Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski